مسابقه رکوردگیری استان

حمید کشمیری قرقی   ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۵

در مورخ 98/01/21 ب مسافت 555 کیلومتر هوایی از
مبدا:گردنه اهوان استان سمنان به
مقصد:مشهد مقدس رها سازی شد
که در روز دوم مورخ 98/01/22 ساعت 10:33 دقیقه پرنده ای از آقای مهدی بابری به آشیانه بازگشت که در مجموع مسابقات کلوپ مشهد آقای مهدی بابری نفر اول و در مجموع مسابقه رکوردگیری استان نفر سوم استان می باشد.

داور مهر و سریال گزاری : آقای حمید طاهرنیا از کلوپ چناران