نتیجه مسابقه

حمید کشمیری قرقی   ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۵

مسابقه در مورخ 97/12/22
مبدا: مسیر اول شهرک صنعتی میامی شاهرود مسیر دوم سه راهی لوه بعد از تنگراه در استان گلستان
مقصد:مشهد مقدس
به مسافت زمینی 440 کیلومتر مسافت هوایی 375 کیلومتر
ساعت راه سازی: 6:40 دقیقه
تعداد کبوتران تحویلی:37 قطعه
تعداد کبوتران بازگشتی:15 قطعه
در مسابقه مسیر شاهرود (شهرک صنعتی میامی)
نفر اول آقای مهدی بابری
نفر دوم آقای محمد بابری
نفر سوم غلام صحبایی
و در مسابقه مسیر دوم سه راهی لوه استان گلستان
نفر اول آقای اصغر روشن ضمیر
نفر دوم آقای یونس شاه حسینی
نفر سوم آقای رضا خدایی
داور مهر و سریال مسابقه آقای سید مجتبی انوار
ناظران رها سازی : آقای علی رمضانی از کلوپ مشهد الرضا(ع)
و آقای علی عزیزیان از کلوپ شاهرود
و آقای حاج محمد میر بیگی از کلوپ آزاد شهر